شماره 529 - پنجشنبه 28 دی 1396
صفحات روزنامه

نمایه
نمایه
صفحه قبلی صفحه بعدی
 واقعیت به یک کالای مصرفی تبدیل شده است مخاطب هوشمند به هر رسانه‌ای اعتماد نمی‌کند مدیالوژی‌ها: واقعیت‌خوانی در عصر رسانه‌های تورمی

تبلیغات