شماره 545 - چهارشنبه 18 بهمن 1396
صفحات روزنامه

نمایه
نمایه
صفحه قبلی صفحه بعدی
 جشنواره‌ای برای فیلم‌های کمدی راه بیندازیم آن‌گاه که کلمات تصویر می‌شوند نگاهی شاید ژرف‌تر

تبلیغات