اپلیکیشین وقایع کانال تلگرام روزنامه ونافار
آخرین خبرها
اینها را ول کنيم به درد خودشان بميرند
هري ‌پاتر طوفان به راه انداخت
بحراني که به جرم بدل مي‌شود
نويسندگان مشهور از جين آستين مي‌گويند
قلعه‌اي براي خنده‌هاي گمشده دوما
نگاره
سرور فطر و سنت‌هاي رنگارنگ
کورش اسدي به ابرهاي گمشده پيوست
ترس از آينده نامعلوم
مهاجران
نام گابو بر ميداني از پاريس
شهرتي براي گرافيتي‌کار ضدشهرت
نامرئي‌هايي که مي‌خواهند ديده شوند
خريد مي‌کنم پس هستم
نگاره
آيا گرسنگي را فراموش مي‌کني
فناناپذيرها هم مي‌روند
با نبودنش چه کنيم
او نمي‌داند چقدر حضور دارد
به آن‌سوي دوربين فکر کن
نگاره
متعلق به اينجا نيستم
نگاره
غلط‌هاي تايپي در نسخه‌هاي لعنتي
چيزي شبيه معجزه
کي ميگه آبادان زمستون نداره
چيزي براي ترسيدن نداريم
جعبه‌هاي زندگي در هنگ‌کنگ
نگاره
برش‌هاي اضافي در ميانه راه
ضربه فوتبالي به صندلي قدرت پوتين
نمايش‌هاي آييني بايد به‌روز شوند
تجربه‌اي يگانه از سرزميني پررمز‌و‌راز
حالا دوباره بخند
نگاره
همه ما نابينا هستيم
اين صداها بايد وجود داشته باشند
جمعه‌هاي رمضان در مسجدالاقصي
نگاره
اينجا چه‌کار مي‌کنيم؟
بيابان‌هايي که بايد باشند؛ آنها که نبايد باشند!
آنها رؤياهاي بزرگي دارند
نگاره
عصباني‌هاي پرطرفدار
روزگار فراموش‌شده کمونيسم
خودتان را با مدل‌ها مقايسه نکنيد
نگاره
برخورد صميمي در کافه اخمو
گاهي به گذشته‌ات نگاهي بينداز
بهشت جايي شبيه يک کتابخانه است
لیست خبرهای اشتهارنامه