اپلیکیشین وقایع کانال تلگرام روزنامه ونافار
آخرین خبرها
اگر اوضاع جفت‌وجور باشد
او نمُرد، به خانه جديدي رفت
ترافيک بي‌سابقه در مسير مرگ
روزگار خوش کتاب‌ها در روسيه
نگاره
آن روزنامه دروغگو با اسم مسخره
سقفي براي گذر از آن حادثه سياه
نوروز دريا
مردي که شادي بلد نبود
نگاره
مادرم هيچگاه نخواهد فهميد
اين قدرت پرده آبي است
شيريکي‌پيچ‌ها، سفر مي‌کنند
براي همين است که هنوز زنده‌ام
نگاره
رؤياهاي خياباني
رژه ملکه‌هاي درام
اين عکس با زندگي‌ام جور است
نگاره
چشم‌هاي تاريک، نغمه‌هاي روشن
زندگي هيچگاه براي تو نمي‌ايستد
جاسوسي براي دکمه توقف زندگي
مرا به من نشان بده
کوشنر، ترامپ را به روي صحنه مي‌برد
نگاره
نماد غايت استعداد
راهي از سرزمين هرز تا بهشت گمشده
تصاويري براي فرياد آزادگي فلسطين
دوسیه
نگاره
هوشمندي خباثت‌بار کودک درون
خودش را به خاطر نوجوانان هدر داد
کافي‌شاپي براي بي‌خانمان‌ها
پرسه در بازار تئاتر
نگاره
در جست‌وجوي اعتماد از دست رفته
نکند شارژ اين غول‌ها تمام شود
خاطراتي که در گورهاي دسته‌جمعي زنده مي‌شوند
نگاره
کتاب‌هايي که با واسطه مي‌فروشند
مثل يک دختر ضربه بزن!
مزه‌هايي که جهان را تسخير مي‌کنند
تا چند زنم به روي درياها خشت
با صداي بلند قصه بگو
شعر نياوران هنوز فرصت دارد
نگاره
مرگي براي آرزوهاي سبز
آنها ما را ترک نمي‌کنند
اين باران تمام نمي‌شود
به تماشاي عکس‌ها برويم
اعتماد به وقایع
لیست خبرهای دست‌خط