اپلیکیشین وقایع کانال تلگرام روزنامه ونافار
آخرین خبرها
نقاشي‌ روي ديوار ترامپ
ترجمه علم نيست، عمل است
مثل اين است که در خلأ زندگي کني
نگاره
ماجراي يک مزاحمت شاد
نگاره
ديگر به آنجا برنمي‌گردم
طرح‌هايي عليه فراموشي
شادي‌هاي تابستاني در کمپ
نگاره
ظهر شنبه کنار رود روگا
محافظان آموزش‌ديده براي قربانيان خاموش
آتشي که خاموش نمي‌شود
مهماني نويسندگان جهان در برلين
طعم خوش يک خيابان
نگاره
براي بي‌گناهاني که در اين وحشت گرفتار شدند
عاقبت رمانتيک بودن در عصر اينستاگرام
جمع اضداد در دنياي شواليه تاريکي
طبيعت بي‌جان سخن مي‌گويد
پچ‌پچه‌هايي که دوباره شنيده شد
نگاره
قصه رأي اعتماد ميرانوس
اميدي به بزرگي يک نهنگ
يک آغاز بي‌قضاوت
وقتي پرنده آبي اوج مي‌گيرد
ديدار در خانه
نگاره
قدرت زنانه‌ای که به حساب نیامد
درختان ديگر در عکس‌ها نخواهند بود
تا وقتي چراغ‌ها خاموش شوند؛ بازي کن
جاي خالي «کليله و دمنه» در کيف‌هاي سبک
نگاره
به خنده‎‌هاي مردانه اعتماد نکنيد
زير آن سقف‌هاي لرزان برنمي‌گرديم
نگاره
ما چيزي به خاطر نداريم
نگاره
چه باشد آنچه نامندش ژن خوب؟
شکار پايان آذرخش
دورريختني مثل يک تکه‌پارچه
فراموش‌شدگانِ بافرهنگِ این مکان جادويي
دست راستت را جلو بياور
آنها لباس‌هايشان را دوست ندارند
نگاره
يک حساب‌وکتاب نه‌چندان ساده
کاين آمدن و رفتنم از بهر چه بود
نگاره
باغي در کارگاه رنگ
صنعت سرگرمي و سياست چيني
اعتماد به وقایع
لیست خبرهای دوسیه