شماره 524 - شنبه 23 دی 1396

دانش‌آموزان متاهل نمی‌توانند در مدارس روزانه درس بخوانند
دخترانی که از تحصیل باز‌می‌مانند

سیاوش پورعلی
خبرنگار گروه جامعه

در مدارس دخترانه ایران چنین مرسوم است که هرکسی ازدواج کند باید از فضای آموزشی مدرسه دور شود تا به‌طور کامل صورت مسئله را پاک کنند. در برخی از استان‌های ایران که هنوز خانواده‌ها به صورت سنتی تشکیل می‌شوند دختران و پسران در سنین پایین ازدواج و باهم شروع به زندگی می‌کنند. دخترانی که در این سنین ازدواج می‌کنند در اکثر مواقع از مدرسه اخراج می‌شوند یا به مدارس شبانه فرستاده می‌شوند یا تنها اجازه دارند برای امتحان به مدرسه بیایند.
آنها به این دلیل از مدارس اخراج می‌شوند که آموزش‌وپرورش تاکنون نتوانسته این موضوع را بررسی کند و به‌جای کمک به این دخترانی که به‌زودی قرار است مادر شوند با رفتار سلبی با آنها رفتار کرده و متاسفانه با ازدواج دختران به شکل یک آسیب اجتماعی برخورد می‌کند. درواقع ضعف آموزش‌وپرورش باعث می‌شود این دختران از چرخه اجتماعی جامعه کنار گذاشته شوند. آموزش و پرورش که به نوعی متولی دانش‌آموزان و آینده‌سازان جامعه محسوب می‌شود، دراین خصوص مسئول است. وظیفه دولت‌ها در قبال شهروندان این است که برای تقویت جامعه مدنی در هر شرایطی باید از آنها حمایت کند نه با رفتاری زننده با آنها موجبات طردشان را فراهم کند. در ادامه این گزارش، گفتاری از یکی از معلمان و یکی از اعضای کمیسیون زنان مجلس را می‌خوانید.


ارسال نظر

نام
پست الکترونیک
متن
کد تصویر را در کادر وارد کنید